Bigger insight

Praktijk- groepen

Bigger insight

Praktijkgroepen

Bij DLA Piper in Nederland werken we met ruim 150 juristen in verschillende teams (praktijkgroepen en sectorteams) samen om onze cliënten fullservice dienstverlening te kunnen bieden van het hoogste niveau.

 

Onze advocaten, notarissen en belastingadviseurs binnen ondernemingsrecht houden zich bezig met (inter)nationale fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties, private equity-transacties en corporate governance-vraagstukken. Ook aandelentransacties, splitsingen en het verkopen van bedrijfsaandelen maken onderdeel uit van de diensten die wij voor cliënten verrichten. Daarnaast spelen in veel transacties (inter)nationale fiscale, financiële, mededingingsrechtelijke en notariële aspecten een rol. De corporate juristen binnen DLA Piper vormen de spil bij het oplossen van deze – internationaal soms conflicterende – juridische vraagstukken.

Onze advocaten, notarissen en belastingadviseurs binnen ondernemingsrecht houden zich bezig met (inter)nationale fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties, private equity-transacties en corporate governance-vraagstukken. Ook aandelentransacties, splitsingen en het verkopen van bedrijfsaandelen maken onderdeel uit van de diensten die wij voor cliënten verrichten. Daarnaast spelen in veel transacties (inter)nationale fiscale, financiële, mededingingsrechtelijke en notariële aspecten een rol. De corporate juristen binnen DLA Piper vormen de spil bij het oplossen van deze – internationaal soms conflicterende – juridische vraagstukken. - See more at: http://www.youmatter.nu/page.php?ID=12#sthash.wBf01Lap.dpuf

Het Arbeidsrecht team houdt zich bezig met zaken als het opstellen van arbeidsovereenkomsten tot het onderhandelen met ondernemingsraden en vakorganisaties. De speerpunten zijn: strategisch arbeidsrecht, pensioenrecht en benefits. Het juridisch advies op het gebied van gezondheidsrecht valt ook binnen deze praktijkgroep.

Dit team treedt regelmatig op voor Nederlandse en buitenlandse cliënten in internationale financieringstransacties. Daarbij worden onze advocaten en buitenlandse juristen ingezet als ‘local counsel’ in internationale teams, maar ook als ‘lead counsel’ voor asset based finance, onroerendgoedfinanciering en handelsfinanciering. Binnen Restructuring houdt het team van juristen zich bezig met herstructureringen en heeft een brede expertise in alle facetten van het insolventierecht. Zij treden op voor debiteuren of crediteuren als adviserende of procederende partij. De juristen van deze praktijkgroep staan ondernemingen bij die in zwaar weer verkeren. Daarnaast komen investeerders, financiële instellingen en andere schuldeisers bij ons voor advies of ondersteuning.

Ons IP & T team (Intellectual Property & Technology) houdt zich bezig met rechtsgebieden als media, reclame, sport en evenementen, privacy en IT. Hier worden o.a. eigendomsrechten geoptimaliseerd, licentieovereenkomsten uitonderhandeld en strategieën gevormd. Wij publiceren regelmatig over de nieuwste (internationale) juridische ontwikkelingen binnen ons vakgebied en profiteren hierbij van de ruime wetenschappelijke kennis van onze teamleden, en van de aan ons verbonden professoren en universitair docenten.

 

De advocaten binnen de litigation praktijk houden zich bezig met het behandelen en oplossen van geschillen waarbij het bereiken van een bevredigende oplossing vooropstaat. Is de gang naar de rechter onontkoombaar, dan wordt een procedure bij de civiele rechter, het tuchtcollege of (inter)nationale arbitrage gestart.  Diensten en rechtsgebieden omvatten aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, corporate litigation, banking litigation, commercial litigation, bestuursrecht en aanbestedings- en bouwrecht. Binnen mededingingsrecht komen alle aspecten van het mededingings- en ordeningsrecht aan bod. Waar liggen de risico’s en hoe zijn die te beheersen? Aan de orde van de dag zijn juridische audits, openbare aanbestedingen, kartelvorming of juist het tegengaan ervan, veiligheids- en warenwetgeving maar ook procedures bij de bestuurs- en civiele rechter.

De advocaten en notarissen binnen de onroerend goed praktijk behandelen alle juridische aspecten die zich kunnen voordoen van grondverwerving tot en met de exploitatie van onroerend goed. Vastgoedprojecten vragen om een integrale benadering waar aangrenzende disciplines als bestuursrecht, aanbestedingsrecht, fiscaliteit en milieurecht vaak een cruciaal onderdeel van uitmaken. Voor de internationale dimensie die hier vaak bij komt kijken kunnen wij snel gebruik maken van de kennis en ervaring van onze toonaangevende wereldwijde praktijk.

Tax

Onze belastingrecht-adviseurs bieden op alle gebieden van het fiscaal recht. De praktijkgroep focust zich op nationaal en internationaal belastingrecht met betrekking tot (grensoverschrijdende) M&A transacties, private equity, investeringen, bedrijfsherstructureringen, onroerend goed transacties, capital market transacties, employment benefits en transfer pricing vraagstukken.